Xe tải Hyundai HD800 8 Tấn

Giá: 700.000.000 vnđ

Hyundai Veam Mighty HD800 8 Tấn

Giá: 695.000.000 vnđ

Hyundai HD120S 8.5 Tấn Đô Thành

Giá: 680.000.000 vnđ

Xe HD99 6T4 Hyundai Đô Thành

Giá: 660.000.000 vnđ

Xe tải Hyundai HD98S 6.5 Tấn

Giá: 630.000.000 vnđ

Xe tải Hyundai HD98 6.5 Tấn

Giá: 627.000.000 vnđ